↑ Powrót do GIS Day 2012

Wydrukuj to Stronę

Geocaching

Co to jest Geocaching?

Geocaching (gr. geo – Ziemia, ang. cache – chować, schowek, tajny skład) jest to gra terenowa z wykorzystaniem odbiornika GPS w celu znalezienia skrzynek (ang. geocache). Skrzynki wcześniej są ukryte przez innych uczestników tej gry. Skrzynki ukrywane są najczęściej w bardzo ciekawych miejscach (zabytki, piękne widoki, fascynujące tajemnicze miejsca). Skrzynki zawierają: dziennik odwiedzin (ang. logbook), drobne upominki, które wędrują po całym świecie. Lokalizacja skrzynek podana jest w postaci współrzędnych geograficznych (WGS 84) oraz krótką nie za łatwą podpowiedzą.

 

Important!

Lista skrzynek, do odnalezienia do pobrania tutaj

Formularz rejestracji skrzynek do pobrania tutaj 

Zasady Geocachingu podczas GIS Day 2012 w Gdańsku.

1)      Na terenie Trójmiasta rozmieszczonych jest 12 skrzynek. Po 4 w Gdyni, Sopocie oraz Gdańsku.

2)      Drużyny maks. 2 osobowa.

3)      Każda  skrzynka  posiada  współrzędne  geograficzne  oraz  krótki  pomocniczy  opis.  Wszystkie  opisy dostępne są na stronie www.gisday.knhevelius.pl zakładka Geocaching.

4)      Aby  odnaleźć  skrzynkę,  podane  współrzędne  należy  wpisać  do  odbiornika  GPS.  Gdy  po współrzędnych nie uda się odnaleźć skrzynki, można wykorzystać  pomocniczy opis.

5)      Po odnalezieniu skrzynki należy dokonać:

a)      Wpisu do logbooka – data, imię/ksywa.

b)      Zabrać jeden GIS Day’owy kod (na drużynę).

c)       Przepisać zdanie i je dokończyć.

d)      Można nakręcić filmik lub zrobić zdjęcie wraz ze skrzynką w roli głównej, bez zdradzania dokładnego ukrytego miejsca skrzynki.

e)      Zaizolować  skrzynkę  do  stanu  przed  znalezieniem  oraz  odłożyć  w  to  samo  miejsce,  w którym się znajdowało.

6)      Aby wziąć udział, trzeba znaleźć minimum 1 skrzynkę w każdym z trzech miast, razem min 3.

7)      1 zdjęcie nie powinno zajmować więcej niż 1 MB, natomiast filmik powinien być umieszczony w serwisie YouTube.

8)      Kody  ze  skrzynek,  dokończone  zdania  oraz  multimedia  przesłać  na  adres  e-mail: szymon.bloch@geodezja.pl w formie załączonej tabeli (dostępna na stronie www.gisday.knhevelius.pl).

9)      Wyłonienie zwycięskiej drużyny:

a)      Konkurs rozpoczyna się z dniem 5 listopada. Termin nadsyłania prac mija 13 listopada 2012  o godzinie 20.00.

b)      1 skrzynka = 10 pkt.

c)       Przy znalezieniu 12 skrzynek, 10 pkt dodatkowo.

d)      Dokończenie zdania od 1-5 dodatkowo za inwencję twórczą.

e)      Wykonanie zdjęcia lub filmiku od 1-10 za inwencję twórczą.

f)       Maksymalnie można zdobyć 310 pkt.

g)      W przypadku remisu zostanie zadane dodatkowe zadanie w dniu 14 listopada 2012.

h)      Jury składa się z trzech osób.

i)        Wyłonienie zwycięzcy nastąpi 14 listopada 2012 roku, o godzinie. 14.00.

10)   W  konkursie  nie  mogą  brać  udział  osoby  z  Kół  Naukowych  Geo-Vision  i  Hevelius  oraz  partnerzy obchodów GIS Day 2012 Politechnika Gdańska.

11)   ZAKAZANE:

a)      Dewastacja skrzynki.

b)      Dewastacja otoczenia, w którym skrzynka się znajduje.

c)       Zabierania nie przepisowej ilości kodów oraz logbooka i zdania do dokończenia.

d)      Nie odłożenie skrzynki w to samo miejsce, w którym się znajdowało.

Permalink do tego artykułu: http://gisday.knhevelius.pl/index.php/gis-day-2012/geocaching/